© 2018 Prestarsi Per Lei - Webdesign by Ramon Peeters - Statistieken

ISO 14001 - Milieu

Wanneer een bedrijf voldoet aan de ISO-norm 9001 dan is er vaak de behoefte om ook op het gebied van milieu een ISO-certificaat te behalen. Dit certificaat geeft de goodwill aan m.b.t. de belasting van ons milieu. Zoín certificering kan zowel voor een productiebedrijf als ook een dienstverlenende instantie van belang zijn. Alhoewel dit certificaat los behaald kan worden van de ISO-norm 9001, is dit niet aan te bevelen. De systemen sluiten prima op elkaar aan en kunnen om die redenen ook gezamenlijk geaudit worden.

Aanpak

In eerste instantie worden alle situaties in kaart gebracht die een belasting van het milieu veroorzaken. Dan wordt er bekeken welke activiteiten beÔnvloed kunnen worden om deze belasting te reduceren. Hierbij wordt gekeken of er voor deze wijziging financiŽle middelen nodig zijn en of deze in verhouding staan tot de milieubesparingen.

Processen

Alle voorkomende werkzaamheden worden in kaart gebracht. Indien het bedrijf al over een kwaliteitssysteem beschikt volgens de normeringen 9001 dan zijn deze werkzaamheden grotendeels al volbracht.

Vergunningen

Alvorens we overgaan tot verbeteringsprocessen gaan we na of alle vergunningen nog voldoen aan de huidige wettelijke eisen. Wanneer er wijzigingen gaan plaatsvinden dan wordt er beoordeeld of dit gevolgen voor de vergunningen heeft en of het noodzakelijk is dat er nieuwe vergunningen aangevraagd moeten worden. In dit stadium is een correcte samenwerking en regelmatig overleg met de lokale en provinciale overheid van essentieel belang.

Auditering

Nu we weten hoe de werkwijze is gaan we het auditproces in. Hierbij wordt gekeken of de praktijk (werkwijze) overeenkomt met de theorie (procesomschrijving). Aan het einde van dit traject wordt een advisering gedaan naar het management. Dit kan zowel in het kader van efficiŽnte werkwijze als omwille van de norm zoals deze in de ISO - richtlijnen omschreven zijn.

De systemen moeten uiteindelijk aan de norm voldoen. Het niveau van deze norm wordt van te voren vastgelegd.

Certificering

De certificering wordt door een externe partij gedaan. Dit gebeurt in twee fases. De initiŽle certificering en de definitieve certificering. Vaak kunnen deze twee fases ook samengesmolten worden. Vooral wanneer we te maken hebben met een bedrijf met beperkte milieubelastingen.

Nazorg

Wanneer de certificering een feit is dan is het zinvol om vervolgafspraken te maken. In dit stadium moet er iemand aangewezen worden die het systeem onderhoud en zorgt dat het kwaliteitsniveau een stijgende lijn blijft houden.

Ook in dit laatste traject kan ik u adviseren. Tevens is het dan mogelijk om door mij op regelmatige basis (externe) audits te laten uitvoeren waarbij onpartijdigheid en een stukje vakwerk garant staan. Wanneer u in deze fase gebruik wilt maken van interne auditors dan kan ik u van dienst zijn bij de opleiding van dit personeel. Deze opleiding is een stukje maatwerk waarbij rekening gehouden kan worden met de specifieke kennis die nodig is om in uw branche een onderbouwde audit uit te voeren. Kennis van zaken is binnen een bedrijf meestal ruimschoots aanwezig. Het is dus alleen nog zaak om iemand de techniek van auditeren bij te brengen.