© 2018 Prestarsi Per Lei - Webdesign by Ramon Peeters - Statistieken

ISO 9001 - Kwaliteitssystemen

Dagelijks hebben we te maken met het begrip kwaliteit. In de privť-sfeer verwachten we kwaliteit bij de aankoop van allerlei producten. Enerzijds vertalen we dan merkenbekendheid met een stukje kwaliteit, anderzijds leggen we een relatie tussen kwaliteitsnormeringen (KEMA-keur) en het product. In het bedrijf waar u werkzaam bent is deze naamsbekendheid wel of niet aanwezig. Toch geeft deze naamsbekendheid voor uw klanten vaak onvoldoende zekerheid wanneer het over een stuk kwaliteit gaat. Het hebben van een ISO-norm werkt dan verhelderend voor deze groep klanten. Voor uw bedrijf een bevestiging van een stukje vakwerk waar iedereen binnen de organisatie onderdeel van uitmaakt.

Aanpak

Wanneer ik een situatieschets heb van uw bedrijf gaan we deze bespreken met de directie. We weten weliswaar dat certificering het einddoel is, wat we echter van u willen weten is welke verbeterpunten essentieel zijn. Hierdoor wordt de aanpak gestuurd door het bedrijf en niet door de regels die ISO voorschrijft. De regels binnen de norm worden als het ware flexibel toegepast. In dit gesprek met de directie worden ook het beleid en de planning doorgenomen.

Processen

Alle voorkomende werkzaamheden worden in kaart gebracht en vervolgens procesmatig vastgelegd. Hier worden alle medewerkers bij betrokken. Zij werken immers met en volgens deze processen! In dit stadium wordt ook gelet op de interactie van al deze processen. Gebleken is dat deze interactie de effectiviteit bepaalt van het gehele primaire proces. De vastlegging van alle processen vormt uiteindelijk ook de basis om taken en verantwoordelijkheden in kaart te brengen.

Auditering

Nu we weten hoe de werkwijze is gaan we het auditproces in. Hierbij wordt gekeken of de praktijk (werkwijze) overeenkomt met de theorie (procesomschrijving). Aan het einde van dit traject wordt een advies gegeven aan het management. Dit kan zowel in het kader van efficiŽnte werkwijze als omwille van de norm zoals deze in de ISO - richtlijnen omschreven zijn.

Behalve de processen zullen de volgende onderdelen onderzocht (en op peil gebracht) worden:

  • Overlegstructuur;
  • Rapportages;
  • Management Review;
  • Opleidingsniveau;
  • Auditsysteem;
  • Leveranciersbeoordeling.

De systemen moeten uiteindelijk aan de norm voldoen. Het niveau van deze norm wordt van tevoren vastgelegd.

Certificering

De certificering wordt door een externe partij gedaan. Dit gebeurt in twee fases. De initiŽle certificering en de definitieve certificering. Het spreekt voor zich dat de verbeterpunten die aangebracht moeten worden tussen deze twee fases ondersteund kunnen worden door mijn bedrijf.

Nazorg

Wanneer de certificering een feit is, is het zinvol om vervolgafspraken te maken. In dit stadium moet er iemand aangewezen worden die het systeem onderhoud en zorgt dat het kwaliteitsniveau een stijgende lijn blijft houden.

Ook in dit laatste traject kan ik u adviseren. Tevens is het dan mogelijk om door mij op regelmatige basis (externe) audits te laten uitvoeren waarbij onpartijdigheid en een stukje vakwerk garant staan. Wanneer u in deze fase gebruik wilt maken van interne auditors dan kan ik u van dienst zijn bij de opleiding van dit personeel.

Deze opleiding is een stukje maatwerk waarbij rekening gehouden kan worden met de specifieke kennis die nodig is om in uw branche een onderbouwde audit uit te voeren.