© 2018 Prestarsi Per Lei - Webdesign by Ramon Peeters - Statistieken

Risico Inventarisatie en Evaluatie

De RI & E is de basis van een goed arbobeleid binnen uw bedrijf. Dat resulteert uiteindelijk in een plan van aanpak. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de laatste ontwikkelingen m.b.t. de arbeidsomstandighedenwet. Met dit plan kunt u de eerste 3 jaren aan de slag en kan er o.a  een onderbouwde budgettering plaatsvinden met betrekking tot arbeidsomstandigheden gerelateerde zaken.

(A)RIE

Zoals vermeld beginnen we met een inventarisatie van de huidige omstandigheden. Hierbij voeren we enkele interviews uit en informeren we de ondernemingsraad van de plannen. Wanneer er sprake is van veelvuldig vervoer of opslag van bepaalde, in het ADR genoemde, gevaarlijke stoffen, dan kan een aanvullende inventarisatie noodzakelijk zijn. Bij aanvang van het traject kunnen we dit meteen duidelijk maken. Wanneer alle zaken op papier staan volgt er een evaluatie van de punten die uiteindelijk resulteren in een plan van aanpak.

Plan van Aanpak

Dit plan is van groot belang voor de juiste uitvoering van de risico’s die in beeld zijn gebracht. In dit kader worden concrete afspraken gemaakt waarbij rekening gehouden wordt met:

  • Financiële draagkracht;
  • Termijn van uitvoering;
  • Verantwoordelijke personen;
  • Benodigde middelen;
  • Beleid op korte, middellange en lange termijn;
  • Preventiemedewerker.

Wanneer het bedrijf een preventiemedewerker heeft dan wordt deze betrokken bij het opstellen van de RI & E. De preventiemedewerker zal een belangrijke rol spelen bij de voorlichting en het onderricht naar de medewerkers. Hierbij is registratie en onderzoek van (bijna) ongevallen een belangrijk onderdeel. De opleiding van uw preventiemedewerker kan tijdens de RI & E door mij verzorgd worden, en wel in eigen beheer. Hiermee voorkomt u vertragingen en is de opleiding een stukje maatwerk gebaseerd op de werkomstandigheden waarmee deze persoon in de toekomst te maken krijgt.

Bedrijfshulpverlening

Het resultaat van de inventarisering zal zich ook richten op de (nieuwe) aanpak van de BHV. Door deze aanpak is de BHV een logisch vervolg op de aanwezige risico’s binnen het bedrijf. Kwaliteit en kwantiteit van deze club passen dan in het beeld van de in kaart gebrachte omstandigheden. Bij dit plan behoort dan ook een calamiteitenplan en een ontruimingsoefening. Allemaal zaken waar bij ik u van advies kan voorzien. De opleidingen die dan nodig zijn kunnen ook in eigen beheer gegeven worden. Omdat dit door één persoon gebeurt bent u gevrijwaard van de termen dubbelop en niet praktijkgerichte trainingen.